Sắp xếp theo:

Đầu cá hồi

Nhà cung cấp: Leroy Seafood A/S Na Uy

30,000₫

Lườn cá hồi

Nhà cung cấp: Leroy Seafood A/S Na Uy

65,000₫

Cá hồi nguyên con

Nhà cung cấp: Leroy Seafood A/S Na Uy

280,000₫

Cá hồi fillet

Nhà cung cấp: Leroy Seafood A/S Na Uy

390,000₫