Sắp xếp theo:

Cá trích ngâm dầu

Nhà cung cấp: Zaro Diun Nga

87,000₫

Cá trích ép trứng đỏ

Nhà cung cấp: Sanghai Yangqi Foods Co., Ltd

120,000₫

Cá trích ép trứng vàng

Nhà cung cấp: Sanghai Yangqi Foods Co., Ltd

120,000₫

Cá Astrakhan ( Kg )

Nhà cung cấp: LB Nga

429,000₫