Sắp xếp theo:

Ba chỉ bò (Short plate)

Nhà cung cấp: Midfield

90,000₫

Gầu bò đông lạnh

Nhà cung cấp: Midfield

100,000₫

Bắp bò (Shin/shank bulk)

Nhà cung cấp: Midfield

127,500₫

Mông bò (Round-Topside)

Nhà cung cấp: Midfield

107,500₫

Thăn vai bò (Chuck tender)

Nhà cung cấp: Midfield

117,500₫

Thăn ngoại (Striploin)

Nhà cung cấp: Midfield

150,000₫

Nạc lưng bò loại 1 (Cube Roll Selected)

Nhà cung cấp: Midfield

160,000₫

Thăn nội (Tenderloin)

Nhà cung cấp: Midfield

265,000₫