Sắp xếp theo:

Gầu bò đông lạnh

Nhà cung cấp: Midfield

100,000₫

Sườn cừu có xương

Nhà cung cấp: Midfield

195,000₫

Sườn cừu có xương cắt kiểu Pháp

Nhà cung cấp: Midfield

270,000₫

Đùi cừu không xương

Nhà cung cấp: Midfield

150,000₫

Đùi cừu có xương cắt cộc

Nhà cung cấp: Midfield

135,000₫

Thăn nội (Tenderloin)

Nhà cung cấp: Midfield

265,000₫

Thăn ngoại (Striploin)

Nhà cung cấp: Midfield

150,000₫

Mông bò (Round-Topside)

Nhà cung cấp: Midfield

107,500₫

Nạc lưng bò loại 1 (Cube Roll Selected)

Nhà cung cấp: Midfield

160,000₫

Thăn vai bò (Chuck tender)

Nhà cung cấp: Midfield

117,500₫

Dẻ sườn rút xương (Short Ribs)

Nhà cung cấp: Midfield

250,000₫

Bắp bò (Shin/shank bulk)

Nhà cung cấp: Midfield

127,500₫